ICS 13.280

ČSN

EN ISO 20553

 

40 4306

Duben 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Radiační ochrana – Monitorování pracovníků vystavených při práci riziku vnitřní kontaminace radioaktivní látkou

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz