ICS 33.060.20

ČSN

ETSI EN 302 536 V2.1.1

 

87 5139

Květen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení provozovaná
v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz pro veterinární implantabilní prostředky velmi nízkého výkonu (ULP-AID) a periferní zařízení –
Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz