ICS 97.200.40

ČSN

EN 1176- 4
ed. 2

 

94 0515

Duben 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení a povrch dětského hřiště –
Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody
pro lanovky

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-10-31 se nahrazuje ČSN EN 1176-4 (94 0515) z února 2009,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz