ICS 13.220.20

ČSN

EN 15004-9

 

38 9250

Únor 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení –
Část 9: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení
s hasivem IG-55

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15004-9 (38 9250) z ledna 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz