ICS 19.100  

ČSN

EN ISO 16371-2

 

01 5097

Květen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nedestruktivní zkoušení – Průmyslová počítačová radiografie
s paměťovými fosforovými deskami –
Část 2: Obecné zásady pro zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14784-2 (01 5097) z května 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz