ICS 25.220.20; 25.220.40

ČSN

EN ISO 2063-1

 

03 8734

Květen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Žárové stříkání – Zinek, hliník a jejich slitiny –
Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN ISO 2063-2 (03 8734) z května 2018
nahrazuje ČSN EN ISO 2063 z 2005-11-01.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz