ICS 43.080.10

ČSN

EN 16973

 

26 9399

Květen 2018

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Silniční vozidla pro kombinovanou dopravu – Návěs –
Vertikální překládka

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz