ICS 49.060

ČSN

EN 6049-008

 

31 1711

Květen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické kabely, instalace –
Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken –
Část 008: Samosmršťovací stíněné ochranné pouzdro (EMI)
s nikl-měděným opletením, pružné po instalaci, pracovní
teplota od –55 °C do 200 °C – Norma výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 6049-008 (31 1711) z července 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz