ICS 49.060

ČSN

EN 2997-006

 

31 1811

Květen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické konektory, kruhové,
spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo
neodolné proti plameni, pracovní teplota –65 °C až 175 °C trvale,
200 °C trvale, 260 °C krátkodobě –
Část 006: Zásuvka připevněná hermetickou pojistnou maticí –
Norma výrobku

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 2997-006 (31 1811) z května 2007.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz