ICS 27.120.20

ČSN

EN ISO 21613

 

40 4055

Květen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

(U, Pu)O2 prášky a spékané pelety – Stanovení chloru a fluoru

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz