ICS 27.120.30

ČSN

EN ISO 21483

 

40 4054

Květen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stanovení rozpustnosti plutonia v neozářených palivových peletách
ze směsného oxidu (U,Pu)O2 v kyselině dusičné

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz