ICS 77.140.60; 77.140.65

ČSN

EN 10263- 4

 

42 1082

Květen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování
a protlačování za studena –
Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10263-4 (42 1082) z června 2005.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz