ICS 87.060.10

ČSN

EN ISO 787-1

 

67 0520

Květen 2018

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv –
Část 1: Porovnání barevného odstínu pigmentů

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz