ICS 91.120.20

ČSN

EN ISO 10848-4

 

73 0513

Květen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Akustika – Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi –
Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10848-4 (73 0513) z ledna 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz