ICS 91.120.20

ČSN

EN ISO 10848-2

 

73 0513

Květen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Akustika – Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi –
Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10848-2 (73 0513) z listopadu 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz