ICS 33.100.01

ČSN

ETSI EN 301 843-5
V2.2.1

 

87 5107

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb – Harmonizovaná norma
pro elektromagnetickou kompatibilitu –
Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz