ICS 33.020; 33.170  

ČSN

ETSI EN 300 797
V1.3.1

 

87 9035

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) – Distribuční rozhraní – Rozhraní servisního přenosu (STI)

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz