ICS 13.220.50; 91.060.30

ČSN

EN 1364-2

 

73 0853

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků –
Část 2: Podhledy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1364-2 (73 0853) z května 2000.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz