ICS 03.220.20; 35.240.60

ČSN

EN ISO 16410-1

 

01 8385

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektronický výběr poplatků – Posouzení shody zařízení s ISO 17575-3 –
Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN ISO/TS 16410-1 (01 8385) z července 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz