ICS 25.160.30

ČSN

EN ISO 5175-1

 

05 4230

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení pro plamenové svařování – Bezpečnostní zařízení –
Část 1: Zahrnující zhášecí vložku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 730-1 (05 4230) z června 2003.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz