ICS 33.070.30

ČSN

ETSI EN 300 175-6 V2.7.1

 

87 5011

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) – Společné rozhraní (CI) – Část 6: Identifikace a adresování

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz