ICS 53.040.20

ČSN

EN ISO 505

 

26 0386

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dopravníkové pásy – Metoda stanovení odolnosti textilních
dopravních pásů proti šíření trhlin

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 505 (26 0386) z května 2001.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz