ICS 01.040.45; 45.040

ČSN

EN 14478

 

28 4001

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Brzdění – Obecný slovník

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14478 (28 4001) z prosince 2005.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz