ICS 49.025.10

ČSN

EN 2221

 

31 2177

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Ocel FE-PL31 – Kalená a popouštěná –
Duté tyče – 3,5 mm ≤ a ≤ 55 mm

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz