ICS 29.260.20

ČSN

CLC IEC/TS 60079-39

 

33 2320

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Výbušné atmosféry –
Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou
dobou trvání jiskry

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz