ICS 83.080.20

ČSN

EN ISO 294-5

 

64 0210

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Vstřikování zkušebních těles z termoplastů –
Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 294-5 (64 0210) ze srpna 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz