ICS 79.080; 83.080.01; 83.140.99

ČSN

EN 15534-1+A1

 

64 9330

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) –
Část 1: Zkušební metody pro charakterizaci směsí a výrobků

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15534-1 (64 9330) z června 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz