ICS 75.140; 91.100.50

ČSN

EN 13399

 

65 7102

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13399 (65 7102) z listopadu 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz