ICS 75.080

ČSN

EN ISO 4259-2

 

65 6003

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ropa a ropné výrobky – Preciznost metod a výsledků měření –
Část 2: Výklad a použití údajů o preciznosti ve vztahu
ke zkušebním metodám

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN ISO 4259-1 (65 6003) z června 2018
nahrazuje ČSN EN ISO 4259 (65 6003) z června 2007.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz