ICS 83.180

ČSN

EN 301

 

66 8504

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce –
Klasifikace a technické požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 301 (66 8504) z října 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz