ICS 35.240.60

ČSN

EN 15969-1

 

69 9050

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží – Digitální rozhraní
pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními –
Část 1: Údaje protokolu – Kontrola, měření a výsledky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15969-1 (69 9050) z února 2016.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz