ICS 71.100.80

ČSN

EN 1406

 

75 5811

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené
k lidské spotřebě – Modifikované škroby

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1406 (75 5811) z března 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz