ICS 97.220.40

ČSN

EN 14225-2

 

83 2810

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potápěčské obleky –
Část 2: Suché obleky – Požadavky a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14225-2 (83 2810) z listopadu 2005.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz