ICS 13.340.10

ČSN

EN ISO 27065

 

83 2729

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochranné oděvy – Požadavky na provedení ochranných oděvů
pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující
do prostoru ošetřeného pesticidy

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz