ICS 97.220.30

ČSN

EN ISO 20957-10

 

94 0201

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stacionární tréninková zařízení –
Část 10: Cvičební jízdní kola s pevným kolem nebo bez otočného kola –
Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 957-10 (94 0201) z ledna 2006.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz