ICS 11.040.70

ČSN

EN ISO 11986

 

19 5226

Červenec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oční optika – Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček – Stanovení pohlcování a uvolňování konzervačních prostředků

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11986 (19 5226) z dubna 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz