ICS 49.060

ČSN

EN 4533-002

 

31 1910

Červenec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Systémy optických vláken – Příručka –
Část 002: Zkoušky a měření

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 4533-002 (31 1910) z ledna 2007.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz