ICS 73.100.30

ČSN

EN ISO 19225

 

44 4202

Červenec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Důlní stroje – Mobilní porubové dobývací stroje – Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1552 (44 4202) z dubna 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz