ICS 79.120.10

ČSN

EN 847-1

 

49 6122

Červenec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky –
Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 847-1 (49 6122) z července 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz