ICS 55.040; 83.140.10

ČSN

EN 14932

 

64 6006

Červenec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Napínací fólie z termoplastů pro balení silážních balíků

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14932 (64 6006) z července 2007.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz