ICS 93.080.30

ČSN

EN 1436

 

73 7010

Červenec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1436+A1 (73 7010) z června 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz