ICS 93.025  

ČSN

EN 16941-1

 

75 6781

Červenec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Systémy pro využítí nepitné vody na místě –
Část 1: Systémy pro využití dešťových vod

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz