ICS 33.070.10

ČSN

ETSI EN 300 392-3-3
V1.4.1

 

87 5042

Srpen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) – Hlas a data (V+D) –
Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) –
Podčást 3: Skupinové volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC)

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz