ICS 97.220.40

ČSN

EN 1651

 

94 2811

Červenec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení pro padákové létání – Postroje – Bezpečnostní požadavky
a zkoušky konstrukce

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1651 (94 2811) z července 2001.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz