ICS 97.195

ČSN

EN 15759-2

 

96 1508

Červenec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochrana kulturního dědictví – Vnitřní prostředí –
Část 2: Řízení větrání za účelem ochrany budov a sbírek

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz