ICS 35.240.80

ČSN

EN ISO 11616

 

98 1036

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika – Identifikace léčivých přípravků –
Datové prvky a jejich struktura pro jednoznačnou identifikace
a výměnu informací o regulovaných farmaceutických přípravcích

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11616 (98 1036) z dubna 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz