ICS 13.220.10

ČSN

EN 1568-2
ed. 2

 

38 9833

Květen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Hasiva – Pěnidla –
Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci
na povrch kapalin nemísitelných s vodou

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-11-30 se nahrazuje ČSN EN 1568-2 (38 9833) ze září 2008,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz