ICS 25.160.20

ČSN

EN ISO 17633

 

05 5503

Srpen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Svařovací materiály – Plněné elektrody a tyče pro obloukové
svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem
a bez přívodu ochranného plynu – Klasifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 17633 (05 5503) z července 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz