ICS 25.160.40

ČSN

EN ISO 9017

 

05 1127

Srpen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška rozlomením

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9017 (05 1127) z března 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz