ICS 25.160.40

ČSN

EN ISO 11666

 

05 1172

Srpen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem –
Stupně přípustnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11666 (05 1172) z června 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz